آخرین ویرایش : January 22, 2012

صبیحه احمد مصطفی شوان

مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۹م. تا ۲۰۱۳م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره سوم.
عضو ائتلاف لیست کردستانی برای دوره سوم انتخابات پارلمان کردستان.
عضو کمیسیون امور اجتماعی در پارلمان سوم.


گرایشات


عضو


تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

پدرش احمد مصطفی کاینی لینجی معروف به احمد مستی از پیشمرگه های قدیمی کردستان بوده است .


done in 0.0512 seconds