آخرین ویرایش : May 1, 2012

علی محمد ادیب آزاد همدانی

مناصب و مشاغل


مدیر

مدرس

دبیرستان دولتی نصرت در همدان

( از ۱۳۰۰ه.ش. تا ۱۳۰۲ه.ش. )
معلم ادبیات

صاحب امتیاز

مجله الوند (چاپ ایران)


این مجله در همدان منتشر می شد.


آثار


نویسنده

کتاب " عشق و ادب (سرگزشت حکیم فردوسی) "

( ۱۳۰۴ه.ش. )
چند سال بعد از نگارش این رمان یادداشت هایش را به مناسبت هزاره فردوسی در دسترس علاقمندان قرار داد. این یادداشت ها ابتدا در پاورقی روزنامه شفق - از شماره 2535 به بعد - و سپس در مرداد سال 1313ش به صورت کتاب مستقل چاپ شد.


تاریخ تولد ۱۳۰۲ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۴/۰۴/۰۹ه.ش.
محل تولد منطقه همدان
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
بخش عمده زندگی خود را صرف تعلیم و تربیت جوانان کرد. در سال 1300ش ریاست فرهنگ کاشان را یافت و به اصلاح امور فرهنگ و افتتاح انجمن ادبی پرداخت. از آن پس به مدیریت گروه ادبیات (1313ش) و بازرسی اداره فرهنگ همدان (1314ش)، ریاست فرهنگ همدان (1324ش) پرداخت.

done in 0.0486 seconds