آخرین ویرایش : May 28, 2012

علی آزاده گیلانی

تحصیلات


محل تحصیل

منطقه رشت


تحصیلات مقدماتی


مناصب و مشاغل


صاحب امتیاز

روزنامه قرن چهاردهم (چاپ ایران)

( از ۱۳۰۲/۱۱ه.ش. )
این روزنامه به مدت دو سال در رشت منتشر و به دلیل توقیف انتشار آن متوقف شد.

روزنامه فکر جوان (چاپ ایران)

( از ۱۳۰۵ه.ش. )
این روزنامه در نیمه دوم سال 1305 شمسی توسط علی آزاده گیلانی منتشر و پس از چهار سال توقیف شد و آزاده نیز مدتی در بند و اسلیانی تبعید گردید. اما دوباره در شهریور سال 1320 انتشار یافت، تا در دی 1321 بار دیگر به دستور احمد قوام توقیف شد. اما در 9 آذر 1322 دوباره انتشار یافت. این روزنامه به دلیل درج وقایع گیلان در آن دوران حائز اهمیت است.


تاریخ تولد ۱۲۷۴ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۴۳ه.ش.
محل تولد شهر نجف
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
روزنامه نگار عصر قاجار و پهلوی

done in 0.0569 seconds