آخرین ویرایش : January 22, 2012

خلیل عثمان حمد امین رسول

مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۹م. تا ۲۰۱۳م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره سوم .
عضو ائتلاف لیست کردستانی برای دوره سوم انتخابات پارلمان کردستان .
عضو کمیسیون آبادانی .
عضو کمیسیون جامعه مدنی .

رئیس


گرایشات


عضو

حزب اتحادیه میهنی کردستان (YNK) عراق


در سال 1993 عضو کمیته هماهنگی عالی در شاخه دانشجویان حزب اتحادیه میهنی در دانشگاه صلاح الدین بوده است.
2001 - 2009 عضو کمیته هماهنگی دموکراسی در حزب اتحادیه میهنی کردستان.


تاریخ تولد ۱۹۷۰م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل سکونت شهر سلیمانیه
محل تولد شهر کویه (کوی سنجق)
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه khlil.kurd@yahoo.com

done in 0.0508 seconds