آخرین ویرایش : April 23, 2012

د.احمد عبدالله علی الربعی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه کویت

( تا ۱۹۷۶م. )
فوق لیسانس فلسفه

دانشگاه هاروارد

( تا ۱۹۸۴م. )
دکترا


مناصب و مشاغل


وزیر

نماینده

مجلس ملی کویت (مجلس الامة)

( از ۱۹۸۵م. تا ۱۹۹۲م. )

مجلس ملی کویت (مجلس الامة)

( از ۱۹۹۹م. )

عضو

مدرس

دانشگاه کویت

( از ۱۹۹۸م. )

مراکز آموزش دینی

( از ۱۹۹۸م. )
مدارس فرهنگ اسلامی

نویسنده


آثار


نویسنده

کتاب " اربعائیات "

( ۲۰۰۸م. )
مجموعه مقالات وی که در روزنامه القبس در ستون اربعائیات از سال 1998 تا 2008 (زمان فوت) منتشر مس شد، در یک کتاب با همین عنوان چاپ شد.


تاریخ تولد ۱۹۴۹م.
تاریخ درگذشت ۲۰۰۸م.
ملیت کشور کویت
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
دارای چهار فرزند به نام های قبتیه، طارق، خالد و منیر.

done in 0.0555 seconds