آخرین ویرایش : November 28, 2011

رزگار محمد امین محمد سعید

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس حقوق .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۹م. تا ۲۰۱۳م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره سوم .
عضو ائتلاف لیست کردستانی برای دوره سوم انتخابات پارلمان کردستان .
معاون کمیسیون حقوق بشر .
عضو کمیسیون حج و اوقاف .


گرایشات


عضو


تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.051 seconds