آخرین ویرایش : June 2, 2012

قصی صدام حسین عبدالمجید

مناصب و مشاغل


رئیس

گارد ریاست جمهوری عراق


رئیس گارد ویژه حفاظت رئیس جمهوری و مسئول حمایت از رئیس جمهوری .
ناظر آموزش های گارد ریاست جمهوری عراق .


روابط خانوادگی


نام پدر

نام مادر

نام برادر

نام خواهر

دارای رابطه خانوادگی با

ماهر عبدالرشید


همسر او بحی دختر ژنرال بازنشسته ماهر عبدالرشید یکی از فرماندهان عالی صدام در جنگ با ایران بود.


تاریخ تولد ۱۹۶۶/۰۵م.
تاریخ درگذشت ۲۰۰۳/۰۷/۲۲م.
محل درگذشت شهر موصل
او به همراه برادرش و پسرش در درگیری با نیروهای آمریکایی کشته شد.
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
او چهار فرزند به نام های موج ، مصطفی ، صدام و عدنان دارد .

done in 0.0706 seconds