آخرین ویرایش : June 2, 2012

عدی صدام حسین عبدالمجید

مناصب و مشاغل


مدیر

رئیس

نیروهای فداییان صدام


ریاست نیروهای معروف به فداییان صدام که پدرش آن را تاسیس کرده بود .

کمیته ملی المپیک عراقاتحادیه روزنامه نگاران عراق
روابط خانوادگی


نام پدر

نام مادر

نام برادر

نام خواهر


تاریخ تولد ۱۹۶۴م.
تاریخ درگذشت ۲۰۰۳/۰۷/۲۲م.
محل تولد شهر تکریت
محل درگذشت شهر موصل
او به همراه برادرش پس از درگیری سخت با نیروهای آمریکایی در شهر موصل به دست آن ها کشته شد .
ملیت کشور عراق

done in 0.0625 seconds