آخرین ویرایش : April 21, 2012

هیثم توفیق الحسنی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بصره عراق


تحصیل در رشته زبان خارجی و دریافت دکتری .


مناصب و مشاغل


مدرس


گرایشات


موسس

دبیرکل


محل تولد شهر بصره
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

او یکی از نامزدهای ریاست جمهوری عراق بعد از سقوط نظام صدام حسین در سال 2003 بود.


done in 0.054 seconds