آخرین ویرایش : April 21, 2012

حاجم الحسنی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه موصل عراق


لیسانس از دانشگاه موصل .

ایالت کلرادو


تحصیل زبان در کلرادو .

مراکز آموزش عالی


فوق لیسانس در اقتصاد.

دانشگاه کانکتیکت آمریکا


دکتری از دانشگاه کانکتیکت .


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت صنایع عراق

( از ۲۰۰۴/۰۶م. )
وزیر صنایع و معادن در حکومت موقت .

نماینده

رئیس

عضو

مدرس


گرایشات


عضو

حزب اسلامی عراق (حزب الاسلامی العراقی)


ابتدا به عضویت دفتر سیاسی حزب درآمد و پس از آن به عنوان سخنگوی رسمی حزب اسلامی عراق انتخاب شد.


حاجم الحسنی

تاریخ تولد ۱۹۵۴م.
محل تولد شهر کرکوک
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

از دیگر فعالیت های او میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تاسیس شرکت خدمات اینترنتی و مدیریت شرکت سرمایه گذاری در لوس آنجلس.
  • عضویت در کمیته هماهنگی و پیگیری تعیین شده از سوی کنفرانس لندن معارضین عراقی در سال 2001.
  • بازگشت به عراق ، 10 آوریل 2003 .

done in 0.06 seconds