آخرین ویرایش : November 28, 2011

شوان عبدالکریم جلال محمود

مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۹م. تا ۲۰۱۳م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره سوم .
عضو ائتلاف لیست کردستانی برای دوره سوم انتخابات پارلمان کردستان .
عضو کمیسیون کار در پارلمان سوم کردستان .
نماینده استان سلیمانیه .


گرایشات


عضو


تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0534 seconds