آخرین ویرایش : April 15, 2012

علی الدعیه المری

علی الدعیه المری

تاریخ تولد ۱۹۸۰م.
ملیت کشور قطر
قومیت عرب
قبیله بنی قحطان
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

وی در سال 2008 در مسابقات شعر "السیف فی الشاعر المعنی" به عنوان نخست دست یافت و از آن پس با لقب "شاعر المعنی" شناخته می شود. شعر های وی بسیار محبوب است و در ضمن غنای شعری، به زبانی ساده و روان هستند.


done in 0.0468 seconds