آخرین ویرایش : August 20, 2012

حصه سلطان جابر الجابر

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه کویت


کارشناسی مهندسی

دانشگاه جرج واشنگتن


کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر.
دکترای علوم کامپیوتر.


مناصب و مشاغل


نماینده

سازمان ملل متحد


کمیسیونر سازمان ملل در "اطلاعات و پاسخگویی در مورد سلامت زنان کودکان" -Information & Accountability for Women & Children's Health.

دبیرکل

رئیس

کارمند


روابط خانوادگی


نام خواهر


سایر موارد


مرتبط با

سایت Arabian business


به اعلام سایت Arabian business در میان 500 فرد قدرتمند عرب در رتبه 176 ام را دارد. طبق همین آمار وی 14 امین زن قدرتمند قطر و قدرتمندترین زن قطری به شمار می رود.
در سال 2012 نیز بیستمین فرد قدرتمند قطر است.


حصه سلطان جابر الجابر

تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور قطر
قومیت عرب
قبیله العبیدان

توضیحات بیشتر:
  • وی موثرترین فرد در رشد تکنولوژی ها کامپیوتری در قطر به شمار می رود و برای فراگیر شدن تکنولوژی در قطر به خصوص استفاده از کامپیوتر و اینترنت بسیار فعال است.
  • فعالیت های وی باعث شد که در سال 2008 از سوی وزارت کشور قطر به عنوان «چهره ملی سال» انتخاب شود.

done in 0.0578 seconds