آخرین ویرایش : May 14, 2012

محمد دلیر محمود فتاح

معروف به : دلیر محمود بیگ

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس اقتصاد


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۹م. تا ۲۰۱۳م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره سوم.
عضو کمیسیون اقتصاد و دارایی در پارلمان سوم.
عضو کمیسیون کار و اشتغالزایی در پارلمان سوم.
عضو ائتلاف لیست کردستانی برای دوره سوم انتخابات پارلمان کردستان .

عضو

انجمن عالی بازرگانی سلیمانیهانجمن آشتی و همکاری عراق


رئیس شاخه سلیمانیه انجمن آشتی و همکاری عراق


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۵۷م.
محل سکونت شهر سلیمانیه
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه dileresulcci@yahoo.com

done in 0.0597 seconds