آخرین ویرایش : April 9, 2012

سبعاوی ابراهیم الحسن

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس ملی عراق

( از ۱۹۸۰م. )
نماینده شهر الثوره (شهر صدر)در اولین دوره مجلس ملی عراق .

کارمند

سازمان اطلاعات و امنیت (استخبارات) عراق


مدیر کل ضد تجسس در سازمان اطلاعات .


حوادث مهم زندگی


پناهندگی به

کشور سوریه


پناهندگی به سوریه بعد از سقوط نظام صدام حسین 2003 .
دستگیری در فوریه 2005 .


روابط خانوادگی


نام برادر

صدام حسین عبدالمجید تکریتی


برادر ناتنی صدام حسین .


تاریخ تولد ۱۹۴۳م.
محل تولد شهر تکریت
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

او از جمله افرادی بود که در تحقیق درباره اعضای مجلس فرماندهی انقلاب و بعضی شخصیت های حزب بعث و دولت که به عناوینی در سال 1979 متهم شده بودند نقش داشت.


done in 0.0535 seconds