آخرین ویرایش : January 27, 2012

جعفر علی رسول محمد

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


دکترای تاریخ


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۹م. تا ۲۰۱۳م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره سوم. 
عضو کمیسیون آموزش عالی در پارلمان سوم.

مدرس

مراکز آموزشی


سابقه تدریس در مقاطع ابتدایی و دبیرستان

مراکز آموزش دینیدانشگاه کویه در کردستان عراق


استاد دانشگاه کویه و مسئول دانشکده ادبیات در این دانشگاه.


گرایشات


عضو

حزب اتحادیه میهنی کردستان (YNK) عراق


او از اعضای سابق حزب اتحادیه میهنی کردستان بود که در انتقاد از عملکرد رهبر حزب جلال طالبانی، از آن جدا و وارد حزب گوران شد.

جنبش گوران (کردستان عراق)
جعفر علی رسول محمد

تاریخ تولد ۱۹۶۵م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر کویه (کوی سنجق)
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه jaafarlara@yahoo.com

done in 0.0548 seconds