آخرین ویرایش : April 2, 2012

هند عبدالرحمن محمد المفتاح

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی

( از ۱۹۹۰م. تا ۲۰۰۴م. )
کارشناسی مدیریت بازرگانی 1990.
کارشناسی ارشد مطالعات توسعه 1999.
دکترای مدیریت سرمایه انسانی 2004.
رساله کارشناسی ارشد:
Thesis Title: Participation of National Females in the Government Labor Force: A Case Study of Qatar
رساله دکترا: Human Capital Formation in the State of Qatar with Special Reference to Oil & Gas-Based Industries


مناصب و مشاغل


عضو

مدرس

دانشگاه قطر (QU)

( از ۲۰۰۴م. )
استادیار مدیریت بازرگانی

کارمند

دانشگاه قطر (QU)

( از ۲۰۰۴م. تا ۲۰۰۸م. )
مدیر نیروی انسانی


ملیت کشور قطر
رایانامه hjolo@qu.edu.qa

توضیحات بیشتر:

وی مشاور جاسم عبدالعزیز جاسم آل ثانی، وزیر تجارت و بازرگانی قطر است.


done in 0.0506 seconds