آخرین ویرایش : April 2, 2012

رجب عبدالله الاسماعیل

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه قطر (QU)

( تا ۱۹۹۴م. )
کارشناسی حسابداری

دانشگاه آمریکایی واشنگتن

( تا ۱۹۹۸م. )
کارشناسی ارشد حسابداری

دانشگاه گلسگو اسکاتلند

( تا ۲۰۰۳م. )
دکترای حسابداری.
رساله دکترا : A Critical Analysis of the Profit Based Methods for Satisfying the Comparables Test in UK Transfer Pricing


مناصب و مشاغل


معاون

وزارت برق و آب قطر - وزراة الکهرباء و الماء

( از ۱۹۹۰م. تا ۱۹۹۴م. )
معاون حسابداری

مدرس

دانشگاه قطر (QU)

( از ۲۰۰۳م. )
استاد حسابداری در دانشکده اقتصاد و بازرگانی

کارمند

جمعیت اهل بیت در اسکاتلند

( از ۱۹۹۹م. تا ۲۰۰۳م. )
حسابدار

دانشگاه قطر (QU)

( از ۲۰۰۵م. )
معاون امور داشجویی دانشکده اقتصاد و بازرگانی دانشگاه قطر.


رجب عبدالله الاسماعیل

تاریخ تولد ۱۹۷۲/۱۱/۲۲م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور قطر
رایانامه ralesmail@qu.edu.qa

done in 0.0548 seconds