آخرین ویرایش : April 2, 2012

رائد جورج

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه آموزش رادیویی عراق

( تا ۱۹۸۰م. )
فارغ التحصیل مدرسه آموزش رادیویی .

مدرسه عالی هنرهای زیبا بغداد

( تا ۱۹۸۸م. )
دیپلم مدرسه عالی هنرهای زیبا بغداد .

مدرسه عالی مدیریت و اقتصاد عراق

( تا ۱۹۸۶م. )
دیپلم مدرسه عالی مدیریت و اقتصاد از گروه مدیریت هتلداری و جهانگردی بغداد .



توضیحات بیشتر:

از فعالیت ها و جوایز او می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ساخت موسیقی تصویری نمایش انسان طیب.
  • کسب جایزه بهترین جشنواره موسیقی رادیو و تلویزیون قاهره.
  • کسب جایزه اتحادیه کلدانی موسیقی 2002.
  • کسب تقدیرنامه افتتاحیه جشنواره بین المللی بابل.

done in 0.045 seconds