آخرین ویرایش : April 2, 2012

عبدالله سالم شبیب المناعی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه قطر (QU)

( تا ۱۹۷۹م. )
کارشناسی علوم انسانی

دانشگاه کالیفرنیای جنوبی (USC) در آمریکا

( از ۱۹۸۴م. تا ۱۹۸۸م. )
کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1984.
دکترای فلسفه آموزش و پرورش (تکنولوژی آموزشی) 1988.


مناصب و مشاغل


مدرس

دانشگاه قطر (QU)

( از ۱۹۹۶م. )
استادیار رشته تکنولوژی آموزشی در دانشکده علوم اجتماعی 2005-1996.
استاد رشته تکنولوزی آموزشی در دانشکده علوم تربیتی 2005 تاکنون.

کارمند

دانشگاه قطر (QU)

( از ۱۹۸۸م. تا ۱۹۹۶م. )
مربی رشته تکنولوژی آموزشی در دانشکده علوم تربیتی 1988-1996.
رئیس گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه قطر 1996-1990.


آثار


نویسنده

کتاب " ثقافه الکمبیوتر "

( تا ۲۰۰۲م. )
دار المتنبي للطباعة والنشر ـ الدوحة ـ قطر.

کتاب " الإطار المرجعی الشامل لمراکز مصادر التعلم "

( تا ۲۰۰۳م. )
مكتب التربية العربي لدول الخليج ـ الرياض


عبدالله سالم شبیب المناعی

ملیت کشور قطر
قومیت عرب
قبیله عدنانیه
رایانامه almannai@qu.edu.qa

توضیحات بیشتر:
  • دارای مدرک International Computer Driving Licence (ICDL) در سال 2004.
  • در برنامه های تلویزیونی زیادی به عنوان کارشناس شرکت کرده است و در زمینه ارتقا میزان استفاده از کامپیوتر در مراکز آموزشی، بسیار فعالیت کرده است. همچنین پدر آموزش الکترونیک (e-Learning) در قطر به شمار می رود.

done in 0.0572 seconds