آخرین ویرایش : April 1, 2012

بدریه مبارک العماری

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه قطر (QU)

( تا ۱۹۸۱م. )
کارشناسی ادبیات و آموزش زبان انگلیسی

دانشگاه قطر (QU)

( تا ۱۹۸۵م. )
دوره آموزشی روانشناسی و آموزش در دانشکده علوم تربیتی.

دانشگاه زقازیق در مصر (جامعه الزقازیق)

( تا ۱۹۹۱م. )
کارشناسی ارشد علوم تربیتی .
رساله کارشناسی ارشد: مشکلات التعلیم الثانوی بدوله قطر (دراسه میدانیه)

دانشگاه عین الشمس قاهره

( تا ۱۹۹۷م. )
دکترای فلسفه آموزش و پرورش.
رساله دکترا: القوی العامله المجتمعیه الموثره علی فرص تعلیم المراة و عملها بدوله قطر .


مناصب و مشاغل


مدرس

دانشگاه قطر (QU)

( از ۱۹۹۹م. )
استادیار دانشکده علوم تربیتی

پژوهشگر

دانشگاه قطر (QU)

( از ۱۹۹۷م. )
در مرکز برنامه ریزی و توسعه (مکتب التخطیط و التطویر)

کارمند

دانشگاه قطر (QU)

( از ۱۹۹۷م. تا ۱۹۸۱م. )
در بخش توسعه فنی دانشگاه قطر.


آثار


نویسنده


تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور قطر
قومیت عرب
قبیله الاساعد
رایانامه b.alammari@qu.edu.qa

توضیحات بیشتر:
  • در دانشکده علوم تربیتی دانشگاه قطر در کمیته های فنی متعددی عضو است.
  • در تهیه کتب آموزشی مدارس و کتب تخصصی علوم تربیتی در دانشگاه فعالیت دارد.

done in 0.0591 seconds