آخرین ویرایش : November 27, 2011

عظیمه نجم الدین حسن رضا

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس روانشناسی


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۹م. تا ۲۰۱۳م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره سوم.
عضو کمیسیون آموزش عالی در پارلمان سوم کردستان.
عضو کمیسیون ورزش و جوانان در پارلمان سوم کردستان.

موسس

عضو

اتحادیه اساتید کردستان

( از ۲۰۰۰م. تا ۲۰۰۵م. )


گرایشات


عضو

جنبش گوران (کردستان عراق)


او از اعضای سابق حزب اتحادیه میهنی بود که در انتقاد از عملکرد جلال طالبانی رهبر حزب از آن جدا و وارد حزب جدید گوران شد.

حزب اتحادیه میهنی کردستان (YNK) عراق


عضو پیشین حزب اتحادیه میهنی کردستان.


عظیمه نجم الدین حسن رضا

تاریخ تولد ۱۹۷۰م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل سکونت شهر چمچمال
محل تولد شهر چمچمال
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

از سال 1989 به مدت 20 سال در حوزه آموزش فعال بوده است که در این مدت 7 سال مدیر دبیرستان بنرت بوده و از سال 1997 به عنوان سرپرست آموزش و پرورش فعالیت کرده است.


done in 0.0711 seconds