آخرین ویرایش : January 27, 2012

کاردو محمد پیر داود

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس حقوق


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۹م. تا ۲۰۱۳م. )
عضو پارلمان در دوره سوم کردستان.
پیش از عضویت در پارلمان وکیل بوده است.
عضو کمیسیون حقوق در پارلمان سوم کردستان.
عضو کمیسیون اقتصاد و دارایی در پارلمان سوم کردستان.

عضو


گرایشات


عضو

جنبش گوران (کردستان عراق)


از اعضای سابق حزب اتحادیه میهنی کردستان که در انتقاد از عملکرد جلال طالبانی رهبر حزب از آن جدا و وارد حزب جدید گوران شد.

حزب اتحادیه میهنی کردستان (YNK) عراق


عضو پیشین حزب اتحادیه میهنی کردستان. عضو کمیته انتخابات در حزب اتحادیه میهنی کردستان بوده است. عضو کمیته هماهنگی در حزب اتحادیه میهنی کردستان بوده است. عضو کمیته هماهنگی دموکراتیک در حزب اتحادیه میهنی کردستان بوده است.


کاردو محمد پیر داود

تاریخ تولد ۱۹۶۳م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل سکونت شهر اربیل
محل تولد شهر اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه kardo63@yahoo.com

توضیحات بیشتر:

پیش از عضویت در پارلمان وکیل بوده است. مدتی نیز به عنوان رئیس کمیته آزادی جوانان کردستان فعالیت می کرده است.


done in 0.0593 seconds