آخرین ویرایش : April 1, 2012

علی حسن الجابر

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه قطر (QU)

( تا ۱۹۸۲م. )
کارشناسی تاریخ

دانشگاه کاتولیکی لوون در بلژیک (UCL)

( تا ۱۹۸۲م. )
دوره نگهداری از میراث اسلامی عربی

دانشگاه قاهره (الملک فؤاد سابق)

( تا ۱۹۸۴م. )
دوره حفاری باستان شناسی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه قاهره.


مناصب و مشاغل


رئیس


ملیت کشور قطر

توضیحات بیشتر:

عضو هیئت داوران جشنواره های هنری در کویت، امارات، تونس، عمان و مصر. تا به حال نمایشگاه های هنری متعددی در قطر، از کارهای وی برپا شده است. در جشنواره های هنری فراوانی در کشورهای مختلف حضور داشته است و در مصر، کویت و عمان، موفق به کسب جوایزی نیز شده است.


done in 0.0468 seconds