آخرین ویرایش : March 16, 2012

خالد الجادر

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه عالی هنرهای زیبا بغداد


فارغ التحصیل مدرسه عالی هنرهای زیبا .

مراکز آموزش عالی


فارغ التحصیل دانشکده حقوق .

شهر پاریس


دکتری تاریخ هنر اسلامی .


مناصب و مشاغل


عضوتوضیحات بیشتر:

مشارکت در نمایشگاه های تخصصی در بغداد 1955 و 1957، برلین 1959، پراگ و بخارست 1960، دانمارک 1965 و عربستان 1968.


done in 0.0467 seconds