آخرین ویرایش : January 27, 2012

بیان احمد حسن کوچری

معروف به : بیان احمد برواری

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


دیپلم عالی زبان عربی

دانشگاه دهوک عراق

( تا ۱۹۹۷م. )
لیسانس شریعت

دانشگاه امام اوزارعی بیروت

( تا ۲۰۰۸م. )
فوق لیسانس آئین زن و همسر

دانشگاه امام اوزارعی بیروت


دانشجوی دکترای رشته جنبش زنان عراق


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۹م. تا ۲۰۱۳م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره سوم.
عضو ائتلاف لیست خدمتگزاری و بهسازی متشکل از چهار حزب در سومین دوره انتخابات پارلمانی کردستان.
عضو کمیسیون امور اجتماعی در پارلمان سوم کردستان.

عضو


گرایشات


عضو

حزب اتحاد اسلامی کردستان عراق


پیش از عضویت در پارلمان مسئول کمیته هماهنگی حزب اتحاد اسلامی کردستان بوده است.
از سال 2001 تا 2005 به عنوان مسئول شاخه دانشجویی حزب اتحاد اسلامی کردستان فعالیت می کرد.
در سال 2005 به عضویت کمیسیون پیگیری انجمن رهبری حزب درآمد و تا سال 2008 در این منصب باقی ماند.
مسئول کمیته هماهنگی حزب کمیته اسلامی کردستان از 2008 تا 2009.
مسئول شاخه خواهران اسلامی و دهوک در حزب اتحاد اسلامی کردستان.

حزب اتحادیه میهنی کردستان (YNK) عراق


سابقا عضو حزب اتحادیه میهنی کردستان بود که از این حزب جدا شد و به حزب اتحاد اسلامی کردستان پیوست.


تاریخ تولد ۱۹۶۶م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر شیخان
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه bayanbarwary@yahoo.com

توضیحات بیشتر:
  • در زمینه امور زنان فعال بوده است.
  • در چندین کنفرانس بین المللی در داخل و خارج عراق در خصوص مسائل زنان و نیز مسائل دینی حضور داشته است.
  • وی مسلط به زبان های انگلیسی و آلمانی است.

done in 0.0852 seconds