آخرین ویرایش : January 28, 2012

ویان عبدالرحیم عبدالله عبدالرحیم

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۹م. تا ۲۰۱۳م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره سوم.
عضو کمیسیون حقوق بشر.
عضو کمیسیون پیشمرگه، شهدا و قربانیان نسل کشی.

کارمند

اداره امور شهدای در حزب اتحادیه میهنی کردستان

( از ۲۰۰۵م. )
پیش از عضویت در پارلمان مسئول حقوقی اداره شهدا بوده است.


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۸۱م.
محل تولد شهر قلادزی (پشدر)
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه vbf81@yahoo.com

توضیحات بیشتر:
مسئول قسمت های شهدای پیشمرگ و نیز شهدای بمباران شیمیایی بوده است . عضو کمیته تحقیق و پیگیری وضعیت باقیماندگان و شهدای انفال و بمباران شیمیایی حلبچه بوده است .

done in 0.0512 seconds