آخرین ویرایش : March 13, 2012

غانم سعد آل سعد

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه قطر (QU)

( تا ۱۹۹۰م. )
کارشناسی

دانشگاه کنت لندن


کارشناسی ارشد


مناصب و مشاغل


نماینده

رئیس

عضو


مدال ها و جوایز


دریافت کننده

جایزه تکریم

( ۲۰۱۱م. )
به عنوان برترین مدیر عرب این جایزه را به خود اختصاص داده است.


سایر موارد


مرتبط با

سایت Arabian business

( ۲۰۱۱م. )
به انتخاب سایت Arabian business به عنوان پنجاه و دومین فرد قدرتمند عرب معرفی شد.


غانم سعد آل سعد

تاریخ تولد ۱۹۶۴/۰۸/۲۳م.
محل تولد شهر دوحه
ملیت کشور قطر
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

در سال 2008 یک پروژه ساختمانی در عجمان امارات شروع کرد و سرمایه بسیاری برای این پروژه جذب کرد، اما این پروژه هرگز شروع نشد و سرمایه گذاران هنوز منتظر بازپس گیری سرمایه خود هستند.


done in 0.0593 seconds