آخرین ویرایش : March 10, 2012

سمیر سلیم امین بیگ محمد بیگ

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس فیزیک


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۹م. تا ۲۰۱۳م. )
نماینده پارلمان کردستان عراق در دوره سوم .
عضو ائتلاف لیست خدمتگزاری و بهسازی متشکل از چهار حزب در سومین دوره انتخابات پارلمانی کردستان .
عضو کمیسیون اقتصاد و دارایی در پارلمان سوم کردستان .

عضو

روزنامه نگار

مجله هژاران (چاپ کردستان عراق)


عضو هیات تحریریه این مجله .


گرایشات


عضو

حزب اتحاد اسلامی کردستان عراق


عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد اسلامی از 2005 تا 2007.
عضو کمیته هماهنگی حزب اتحاد اسلامی از 2007 تا 2008.
عضو کمیته سیاسی حزب از 2008.
عضو کمیته اداره امور دانشجویان اتحاد اسلامی در 1993.
مسئول هماهنگی مالبند یک در 1994.
نماینده شاخه مرزی مالبند یک در 1997 تا 1999.
نماینده مالبند یک از 1999 تا 2004.
مسئول مالبند یک از 2004 تا 2008.


تاریخ تولد ۱۹۶۸م.
محل تولد شهر حلبچه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

از اعضای اتحادیه فیزیکدانان و ریاضیدانان در بغداد و همینطور جمعیت نویسندگان اسلامی کردستان می باشد.


done in 0.0576 seconds