آخرین ویرایش : January 4, 2012

سلام کریم خان محمود خلیفه برادوست

تحصیلات


محل تحصیل

کشور ایتالیا


لیسانس مهندسی معماری


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره اول.
عضو فراکسیون دائمی پارلمان کردستان.
عضو فراکسیون پارلمانی سبز.
عضو کمیسیون امور کار


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۶۱م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

خاندان برادوست از عشیره های معروف منطقه کردستان عراق به حساب می آیند.


done in 0.0523 seconds