آخرین ویرایش : November 25, 2011

محمد فواد معصوم خضر

تحصیلات


محل تحصیل

کشور مصر


دکترا


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان عراق

( از ۲۰۱۰م. )
رئیس موقت (سنی) پارلمان دوم عراق.
رئیس فراکسیون همبستگی کردستان در انتخابات پارلمانی دوم عراق بوده است.
عضو فراکسیون همپیمایی کردستان در پارلمان دوم عراق.

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره اول.
عضو فراکسیون پارلمانی سبز .
عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان .

رئیس

عضو


گرایشات


عضو

حزب اتحادیه میهنی کردستان (YNK) عراق


پیش از عضویت در پارلمان از اعضای بخش سیاسی حزب اتحادیه میهنی کردستان بوده است.


محمد فواد معصوم خضر

تاریخ تولد ۱۹۳۸م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر کویه (کوی سنجق)
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • وی از جمله رهبران فعلی و برجسته کرد عراقی محسوب میشود که چنانچه کردها از پست ریاست جمهوری عراق چشم پوشی کنند و یا به آن نرسند، خواهد توانست به ریاست پارلمان برسد.
  • دارای روحیه منعطف و آرام و نیز روابط مختلف سیاسی، قومی و مذهبی است.
  • او از باسابقه ترین مبارزین سیاسی کرد در عراق محسوب می شود.

done in 0.0587 seconds