آخرین ویرایش : November 26, 2011

حیدر اسماعیل عبدالله

معروف به : م.ریبوار

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


دارای فوق لیسانس و در حال حاضر دانشجوی دکترا است


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره اول.
عضو فراکسیون پارلمانی سبز.
عضو کمیسیون امور کار .
عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان .

مدرس

دانشگاه صلاح الدین در اربیل(سلیمانیه سابق)


پیش از عضویت در پارلمان استاد دانشگاه سلیمانیه بوده است .


گرایشات


عضو


ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
پیش از عضویت در پارلمان استاد دانشگاه سلیمانیه بوده است

done in 0.0491 seconds