آخرین ویرایش : January 4, 2012

حسین عبدالکریم زمان برزنجی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بغداد عراق


لیسانس حقوق


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
وی از اعضای موسس پارلمان کردستان به حساب می آید.
عضو پارلمان در دوره اول.
عضو فراکسیون پارلمانی سبز.
عضو کمیسیون حقوق بشر.
عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان.

عضو


گرایشات


عضو


حسین عبدالکریم زمان برزنجی

تاریخ تولد ۱۹۴۲م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • او پیش از عضویت در پارلمان وکیل بوده است.
  • از اعضای یک گروه حقوق بشر در نروژ نیز می باشد.

done in 0.0559 seconds