آخرین ویرایش : November 23, 2011

بکر احمد یعقوب

معروف به : بکر سور

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


فوق لیسانس تاریخ


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره اول.
رئیس کمیسیون امور داخلی.
عضو فراکسیون پارلمانی سبز


گرایشات


عضو

حزب اتحادیه میهنی کردستان (YNK) عراق


قائم مقام حزب اتحادیه میهنی در رانیه


آثار


نویسنده


بکر احمد یعقوب

تاریخ تولد ۱۹۵۲م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0718 seconds