آخرین ویرایش : February 28, 2012

عبدالرحمن خلیفه عبدالعزیز آل ثانی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه قطر (QU)

( تا ۱۹۹۳م. )
کارشناسی

دانشگاه جرج واشنگتن

( تا ۱۹۹۷م. )
کارشناسی ارشد مدیریت ساخت (Construction management).


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت امور برنامه ریزی های عمرانی در قطر - وزارة البلدیة والتخطیط العمرانی 

( از ۲۰۰۶م. )
وزارت کشاورزی و امور شهری و وزارت امور شهرداری و برنامه ریزی شهری در دوره این ادغام و به این وزاتخانه تبدیل شد.

عضو

کمیته برگزاری مسابقات جام جهانی 2022 قطر


از طرف شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر به عضویت کمیته برگزاری جام جهانی 2022 قطر منصوب شده است.

کارمند

وزارت امور برنامه ریزی های عمرانی در قطر - وزارة البلدیة والتخطیط العمرانی 

( از ۱۹۹۳م. )
فعالیت به عنوان کارآموز.
وزارت کشاورزی و امور شهری و وزارت امور شهرداری و برنامه ریزی شهری در دوره این ادغام و به این وزاتخانه تبدیل شد.

سازمان کار قطر


رئیس بخش طرح و برنامه ریزی


روابط خانوادگی


دارای رابطه خانوادگی با

جاسم محمد ثانی محمد آل ثانی


جد سوم عبدالرحمن خلیفه آل ثانی، شیخ جاسم محمد آل ثانی، دومین حاکم قطر است.


عبدالرحمن خلیفه عبدالعزیز آل ثانی

تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور قطر
قومیت عرب
قبیله بنی تمیم
پیرو مذهب سنی

done in 0.0568 seconds