آخرین ویرایش : February 28, 2012

عبدالله خالد القحطانی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه قطر (QU)

( تا ۱۹۹۳م. )
کارشناسی مدیریت و اقتصاد

دانشگاه آمریکایی در واشنگتن دی. سی

( تا ۱۹۹۸م. )
کارشناسی ارشد حسابداری


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت بهداشت عمومی قطر

( از ۲۰۰۹م. )
تاکنون (2012).

دبیرکل

رئیس

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ورزش قطر (QSI)

( از ۲۰۰۵م. )
تاکنون (2012).

هیئت مدیره شرکت المیره

( از ۲۰۰۷م. )
تاکنون (2012).

کمیته عمومی حسابداران خبره در قطر

( از ۲۰۰۷م. تا ۲۰۰۹م. )

معاون

وزارت تجارت و بازرگانی قطر (وزیر الأعمال والتجارة)

( از ۲۰۰۷م. تا ۲۰۰۹م. )
معاون وزیر.
این وزارتخانه سابقا، وزارت اقتصاد و تجارت نام داشت.

عضو


عبدالله خالد القحطانی

تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور قطر
قومیت عرب
قبیله بنی قحطان
پیرو مذهب سنی

done in 0.0607 seconds