آخرین ویرایش : February 27, 2012

جاسم عبدالعزیز جاسم آل ثانی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه سافلک آمریکا

( تا ۲۰۰۲م. )
کارشناس مدیریت بازرگانی.

دانشگاه کلمبیا در نیویورک

( تا ۲۰۱۰م. )
کارشناسی ارشد روابط بین الملل.


مناصب و مشاغل


وزیر

عضو

هیئت مدیره بانک ملی قطر (QNB)

( از ۲۰۰۴م. )
و عضو کمیته جرایی بانک ملی قطر تاکنون (2012).

هیئت مدیره صندوق بنیاد قطر

( از ۲۰۰۹م. )
و عضو کمیته اجرایی صندوق بنیاد قطر تاکنون (2012).

شورای عالی برنامه ریزی و توسعه قطر
جاسم عبدالعزیز جاسم آل ثانی

تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد کشور قطر
ملیت کشور قطر
قومیت عرب
قبیله بنی تمیم
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • دارای یک فرزند به نام حمد است.
  • وی عضو هیات نظارت شرکت پورشه می باشد .

done in 0.0551 seconds