آخرین ویرایش : January 2, 2012

عزالدین مصطفی رسول

معروف به : عزالدین مصطفی حاجی ملا رسول دیلیژه

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


دکترای فلسفه

دانشگاه صلاح الدین در اربیل(سلیمانیه سابق)


پیش از عضویت در پارلمان استاد دانشگاه صلاح الدین اربیل بوده است.


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره اول.
عضو فراکسیون پارلمانی سبز.
رئیس کمیسیون آموزش عالی پارلمان کردستان.
عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان .

کارمند

دانشگاه کویه در کردستان عراق


رئیس کمیسیون آموزش عالی دانشگاه کویه.


آثار


نویسنده


عزالدین مصطفی رسول

تاریخ تولد ۱۹۳۴م.
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
مسلمان سنی اشعری

توضیحات بیشتر:

از چهره های بسیار فعال علمی و سیاسی در بین کردهای عراقی محسوب شده که دارای نفوذ زیادی در حکومت منطقه ای کردستان است.


done in 0.0582 seconds