آخرین ویرایش : February 25, 2012

جوعان حمد خلیفه حمد آل ثانی

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


عضویت در

نیروهای نظامی قطر


افسر ارتش قطر با درجه ستوانی

نایب رئیس


روابط خانوادگی


نام همسر

نام پدر

حمد خلیفه حمد عبدالله آل ثانیجوعان حمد آل ثانی، پنجمین فرزند شیخ حمد خلیفه آل ثانی، پنجمین امیر قطر، از موزه ناصر المسند است.

نام مادر

موزه ناصر عبدالله علی المسند


جوعان حمد آل ثانی، فرزند پنجم موزه ناصر المسند است.


جوعان حمد خلیفه حمد آل ثانی

تاریخ تولد ۱۹۸۴م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر دوحه
ملیت کشور قطر
قومیت عرب
قبیله بنی تمیم
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • دو فرزند به نام های حمد و تمیم دارد.
  • جزء افرادی بود که مشعل بازی های آسیایی 2006 دوحه قطر را حمل کرد.

done in 0.0467 seconds