آخرین ویرایش : February 25, 2012

جاسم حمد خلیفه حمد آل ثانی

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


ولیعهد

حکومت قطر

( از ۱۹۹۵م. تا ۲۰۰۳م. )
در سال 2003 به نفع برادر کوچکتر خود شیخ تمیم از مقام ولیعهدی کناره گیری کرد.

رئیس

عضو

نیروی زمینی ارتش قطر

( از ۱۹۹۷م. )
با درجه ستوانی


روابط خانوادگی


نام همسر

نام پدر

حمد خلیفه حمد عبدالله آل ثانیجاسم حمد آل ثانی، پسر سوم شیخ حمد خلیفه آل ثانی پنجمین امیر قطر، از شیخه موزه ناصر المسند است.

نام مادر

موزه ناصر عبدالله علی المسند


پسر سوم امیر فعلی قطر شیخ حمد خلیفه آل ثانی است.


سایر موارد


مرتبط با

سازمان Aspire Academy of Sports Excellence

( از ۲۰۰۳م. )
مهمترین حامی مالی از سال 2003 به شمار می رود.


جاسم حمد خلیفه حمد آل ثانی

تاریخ تولد ۱۹۷۸/۰۸/۲۵م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر دوحه
ملیت کشور قطر
قومیت عرب
قبیله بنی تمیم
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • دارای 6 فرزند به نام های الشیخه موزه، الشیخ فهد، الشیخه هند، الشیخه حمد است.
  • به ورزش علاقه مند است و مهمترین حامی مالی سازمان Aspire Academy of Sports Excellence از سال 2003 به شمار می رود.
  • همچنین استادیوم باشگاه السد قطر به نام وی نام گذاری شده است.
  • وی همچنین به عنوان وصی امیر قطر (پدرش) معرفی شده است.
  • ریاست افتخاری جمعیت قطری مبارزه با سرطان - Qatar National Cancer Society -QNCS را از سال 1997 برعهده دارد.

done in 0.0558 seconds