آخرین ویرایش : January 2, 2012

وریا احمد محمد امین دزه ای

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس زبان و ادبیات کردی


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره اول.
عضو فراکسیون پارلمانی زرد.
عضو کمیسیون امور کاری.
عضو کمیسیون تندرستی.


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۴۳م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

پیش از عضویت در پارلمان مدرس بوده است .


done in 0.052 seconds