آخرین ویرایش : February 24, 2012

عبدالرضا بتور

آثار


طراح

مجسمه " طالب و طالبه "

( ۱۹۶۸م. )
طراحی و اجرای مجسمه " طالب و طالبه " در دانشگاه بصره .

مجسمه "کارگر"

( ۱۹۷۰م. )
طراحی و ساخت مجسمه " کارگر " در میدان ام البروم .

مجسمه " العربی و الکردی "

( ۱۹۷۰م. )
ساخت مجسمه العربی و الکردی در میدان سعد .


تاریخ تولد ۱۹۴۰م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • وی از اعضای اتحادیه هنرمندان عراق و انجمن هنرمندان هنرهای تجسمی عراق است.
  •  جایزه اول مجسمه سازی روی چوب در جنوب عراق را کسب کرده است.

done in 0.0531 seconds