آخرین ویرایش : November 22, 2011

نادر محمد قادر

مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره اول.
عضو فراکسیون پارلمانی زرد.
از اعضای موسس پارلمان کردستان عراق.

عضو


گرایشات


عضو

حزب دموکرات کردستان (PDK) عراق


پیش از عضویت در پارلمان قائم مقام حزب بوده است.


تاریخ تولد ۱۹۵۲م.
محل تولد استان سلیمانیه
شهر قلادزی (پشدر)
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0488 seconds