آخرین ویرایش : November 23, 2011

فوزیه عزالدین رشید

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس زبان و ادبیات کردی


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره اول . عضو کمیسیون آموزش عالی . رئیس کمیسیون حمایت از حقوق زنان . عضو کمیسیون فرهنگ و روشنفکری . عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان . عضو کمیسیون حقوق بشر . عضو کمیسیون امور آوارگان . عضو فراکسیون پارلمانی زرد .

عضو


گرایشات


عضو

حزب دموکرات کردستان (PDK) عراق


عضو حزب دموکرات کردستان عراق در دوره اول.
عضو کمیسیون دائمی کردستان.
عضو کمیسیون آموزش عالی.
رئیس کمیسیون حمایت از حقوق زنان.
عضو کمیسیون فرهنگ و روشنفکری.
عضو کمیسیون حقوق بشر.
عضو کمیسیون حقوق آوارگان.
عضو مرکز روشنفکری کرکوک.
عضو فراکسیون پارلمانی زرد.


تاریخ تولد ۱۹۵۳م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر کرکوک
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

وی چند داستان کوتاه نیز نوشته است.


done in 0.0516 seconds