آخرین ویرایش : October 17, 2011

مظهر علی مصطفی کاکی

معروف به : شیخ مظهر حیرانی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


دیپلم اقتصاد


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره اول .

عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان
عضو فراکسیون پارلمانی سبز در پارلمان اول
عضو کمیسیون اوقاف و امور دینی در پارلمان اول
عضو کمیسیون خدمتگذاری و آبادی در پارلمان اول

پارلمان کردستان عراق
گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۵۸م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل سکونت شهر اربیل
ساکن حیران در اربیل
محل تولد شهر اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

او پیش از عضوت در مجلس به عنوان تاجر فعالیت می کرد.


done in 0.0559 seconds