آخرین ویرایش : March 4, 2012

سید هادی حسن محمد الموسوی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی

( تا ۱۹۸۳م. )
دیپلم صنعتی

دانشگاه میدل اسکس انگلستان

( از ۲۰۰۰م. تا ۲۰۰۱م. )
دوره اصول علوم سیاسی

مراکز آموزش عالی

( تا ۲۰۰۸م. )
لیسانس علوم سیاسی.


مناصب و مشاغل


نماینده

هیئت موسسان انجمن صلح حقوق بشر (جمعیة سلام لحقوق الانسان)

( از ۲۰۰۹م. تا ۲۰۱۰م. )

مجلس نمایندگان بحرین (مجلس النواب)

( از ۲۰۱۰م. )
نماینده مستعفی دور سوم از استان پایتخت.

رئیس

عضو

شورای شیخ الجمری در بحرین

( از ۲۰۰۴م. تا ۲۰۱۰م. )
عضو اداری

صندوق خیریه منامه در بحرین

( از ۲۰۰۴م. تا ۲۰۰۵م. )

نویسنده

روزنامه الوسط (چاپ بحرین)

( از ۲۰۰۳م. تا ۲۰۱۰م. )
نویسنده مقاله ‏های مطبوعاتی هفتگی.


گرایشات


عضو

جنبش آزادی‏ بخش اسلامی بحرین (حرکة الاحرار البحرین الاسلامیة BFM)

( از ۱۹۹۱م. تا ۱۹۹۴م. )
نماینده جنبش آزادی‏بخش اسلامی بحرین در منطقه 1996-1995.
عضو هیئت عالی در جنبش آزادی‏بخش اسلامی بحرین در لندن 2001-1997.

"جمعیة الوفاق الوطنی الاسلامیة" در بحرین

( از ۲۰۰۶م. تا ۲۰۱۰م. )
عضو کمیته نظارت جمعیة الوفاق 2007-2009.


سید هادی حسن محمد الموسوی

تاریخ تولد ۱۹۶۵/۱۰م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور بحرین
پیرو مذهب شیعه
رایانامه Shalmosawi@gamil.com

توضیحات بیشتر:
  • عضو کتابخانه عمومی فرهنگی اسلامی 1986-1979.
  • دریافت لقب سفیر بتلکو 2005.
  • در دسامبر 2004 در مراسم تقدیر از کارگران و فعالان از سوی دولت مورد تکریم قرار گرفت.
  • وی در دوره های آموزشی مختلفی شرکت کرده است از جمله: دوره روش تفکر سالم «Six Thinking Hats» در سپتامبر 2002،

      دوره مشتری‏ مداری (Total Customer Care) در مارس 2004، 

      دوره تحلیل تأثیر سیاست‏ ها "Policy Impact Analysis" در سال 2006،

      دوره تحلیل وقایع آینده (Future Wheel) در سال 2006،

      دوره آموزشی در انجمن پیشگیری از شکنجه و جمعیت حقوق بشر بحرین 2008،

      دوره ایجاد همبستگی در سازمان ‏های مدنی در کانون ملی دموکراسی 2009،

      دوره آموزشی مروجان دموکراسی در جهان عرب در شبکه دموکرات ‏ها در جهان عرب 2009،

      دوره‏ای در جهت نظارت بر نقض حقوق بشر در کانون حقوق بشر اسکاندیناوی 2010.

  • دو دختر و یک پسر دارد.

 


done in 0.0628 seconds