آخرین ویرایش : November 21, 2011

عفان عثمان حسام الدین نقشبندی

تحصیلات


محل تحصیل

شهر سلیمانیه

( تا ۱۹۶۱م. )
علوم حوزوی


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره اول.
جانشین رییس کمیسیون پرورش.
عضو کمیسیون تندرستی.
عضو فراکسیون پارلمانی زرد.
عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان .

رئیس

کتابخانه بابان


پیش از پارلمان رئیس کتابخانه بابان بوده است.

اتحادیه اساتید کردستان
گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۴۳م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر حلبچه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0572 seconds