آخرین ویرایش : February 17, 2012

مکی هلال مکی الوداعی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه عربی بیروت

( تا ۱۹۸۱م. )
لیسانس حقوق 1981-1980.

کشور بحرین


تحصیلات حوزوی تا سطح خارج در داخل و خارج.


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان بحرین (مجلس النواب)

( از ۲۰۰۶م. تا ۲۰۱۰م. )
عضو دور دوم مجلس از استان شمالی

کمیته کارگری در شرکت آلومینیوم بحرین "آلبا"


نماینده منتخب در اولین کمیته کارگری در شرکت "آلبا" در دو دوره متوالی.

موسس

باشگاه فرهنگی ورزشی کرانه در بحرین


عضو مؤسس و عضو هیئت مدیره باشگاه ورزشی و فرهنگی «کرانه» به مدت 14 سال (رئیس باشگاه به مدت 10 سال).

مرکز مطالعات اسلامی و آکادمیک در بحرین (دارالامام الهادی (ع))


عضو موسس

شورای علمای اسلامی بحرین (مجلس الاسلامی العلمائی)


عضو موسس

رئیس

عضو


گرایشات


عضو


مکی هلال مکی الوداعی

تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور بحرین
قومیت عرب
پیرو مذهب شیعه
رایانامه Karranahbh@gmail.com

توضیحات بیشتر:

وی همچنین خطیب منبر حسینی در مناطق مختلف بحرین و خارج از بحرین، امام جماعت روستاهای مختلف مانند کرانه، المقشع، الحله و القلعه، و مبلغ دینی و اجتماعی در عراق، سوریه، ایران، قطر و عربستان سعودی بوده است.


done in 0.0596 seconds