از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
۱۹۳۸م.۱۹۳۸م.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
۱۹۲۰-۱۰-۰۶م.-
۱۹۲۱م.۱۹۲۲م.
۱۹۲۳-۰۶م.-
۱۹۴۲م.-
۱۹۵۸م.-
دهه ۱۹۶۰م.دهه ۱۹۶۰م.


توضیحات بیشتر:

کربلا نام یکی از استان‌های هیجده‌ گانه کشور عراق است. مرکز آن شهر کربلا و فاصله آن تا بغداد 108 کیلومتر است. استان کربلا سه شهرستان به نام های کربلا، سده الهندیه و عین تمر دارد .

done in 0.1211 seconds