آخرین ویرایش : February 14, 2012

شیخه مریم بنت حسن آل خلیفه

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه عربی بیروت

( تا ۱۹۷۶م. )
لیسانس حقوق

دانشگاه اسکندریه مصر

( تا ۱۹۷۹م. )
فوق لیسانس حقوق و شریعت اسلامی

دانشگاه اسکندریه مصر

( تا ۱۹۹۴م. )
دکترای حقوق بین الملل عمومی


مناصب و مشاغل


رئیس

دانشگاه بحرین (الخلیج [فارس] سابق)

( از ۲۰۰۳م. تا ۲۰۰۷م. )

دانشکده حقوق دانشگاه بحرین

( از ۲۰۰۲م. تا ۲۰۰۳م. )

نایب رئیس

عضو

مدرس

دانشگاه بحرین (الخلیج [فارس] سابق)

( از ۱۹۹۶م. تا ۱۹۹۹م. )
استادیار مطالعات اسلامی در دپارتمان زبان عربی و مطالعات اسلامی دانشکده ادبیات.

همکاری با


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر


شیخه مریم بنت حسن آل خلیفه

ملیت کشور بحرین
قومیت عرب
قبیله العتوب
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

وکیل 1997-1996. قاضی در مرکز داوری تجاری کشورهای عضو شورای همکاری‏ های خلیج فارس (GCCC). عضو هیئت مشاورین شورای عالی شورای همکاری کشورهای خلیج فارس. عضویت در تعدادی از انجمن‏ های داخل و خارج بحرین، مشارکت در تعدادی از کنفرانس‏ ها و نشست‏ های بین‏ المللی و منطقه‏ ای و ملی با موضوع زنان و محیط زیست و قضاوت، مشارکت در ارائه چند سخنرانی در داخل و خارج از بحرین در زمینه‏ های مختلف، مشارکت در برنامه ‏ریزی‏ های تحصیلی. انتشار تعدادی از پژوهش‏ های علمی در مجلات حقوقی.

وی از سال 1999 تا سال 2002 رئیس دپارتمان حقوق دانشکده بازرگانی بحرین بوده است .


done in 0.0642 seconds